Mediation

Als partijen een conflict hebben en er samen niet uitkomen, kunnen zij de hulp inroepen van een mediator. De mediator gaat niet vertellen wie er gelijk heeft, maar juist partijen ertoe bewegen naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Als de oorzaak van het conflict duidelijk is, worden ieders belangen in beeld gebracht, waarna er samen gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Bij mediation is er dus geen sprake van een winnaar en een verliezer, maar wordt gezocht naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Dat vraagt natuurlijk wel om bereidheid er samen uit te komen en ook bereid te zijn een beetje water bij de wijn te doen.

Als partijen tot overeenstemming zijn gekomen worden de gemaakte afspraken door de mediator vastgelegd in een officieel document. Bij echtscheiding is dat een echtscheidingsconvenant en eventueel een ouderschapsplan. Bij een arbeidsconflict is het een vaststellingsovereenkomst of een ontbindingsovereenkomst, afhankelijk van de uitkomst van de mediation.

De belangrijkste pijlers onder mediation zijn de geheimhoudingsplicht en de vrijwilligheid. Niemand kan tot mediation gedwongen worden en wat besproken wordt aan de mediationtafel blijft geheim.

De kosten voor een mediationtraject in familiezaken zijn € 150,- per uur, exclusief btw. Echter indien partijen recht hebben op een ‘toevoeging’ van de Raad voor Rechtsbijstand, betalen zij slechts een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan afhankelijk van de hoogte van het inkomen: € 56,- of € 112,-.

Mocht u op basis van uw inkomen een toevoeging krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand dan geldt die niet alleen voor het mediationtraject maar ook voor het indienen van het echtsscheidingsverzoek bij de rechtbank. Tobas Mediation werkt samen met het advocatenkantoor Lynen in Kerkrade. Dit betekent dat het echtscheidingsconvenant door Tobas Mediation wordt aangeleverd en vervolgens door dit advocatenkantoor wordt ingediend bij de rechtbank.

Bij een arbeidsgeschil is het gebruikelijk dat de werkgever de kosten van € 150,- per uur, exclusief btw betaalt. Het feit dat de werkgever betaalt heeft op geen enkele wijze invloed op de onpartijdigheid van de mediator. Een mediation bij een arbeidsconflict kan leiden tot samen verder, met eventueel nog een aantal evaluatiegesprekken na afsluiting van de mediation, of ontbinden als partijen echt niet meer samen verder willen of kunnen.

Mediator
Ine Aasted-Madsen is van huis uit orthopedagoog en benadert conflicten dus vanuit de relatie en niet juridisch.