Werken en Leren

Tobas Werken en Leren is een organisatie die voornamelijk jongeren met een afstand tot de arbeidsmarkt aan een baan helpt in combinatie met een opleidingstraject. Zo wordt een duurzame uitstroom naar regulier werk mogelijk gemaakt.

Tobas Werken en Leren heeft ruime ervaring in het begeleiden van social returnkandidaten. Sinds 2011 hebben al heel wat kandidaten hun BBL-traject af kunnen sluiten met een niveau 2 opleiding timmerman, vakman GWW of elektromonteur.

Overheden en overheid gefinancierde instellingen nemen vaak een paragraaf social return op in het bestek van een aanbesteding. Dit betekent dat een door de opdrachtgever bepaald bedrag besteed moet worden aan kandidaat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt.

Wat kunt u verwachten als werkgever?

Als u als opdrachtnemer uitvoering moet geven aan een social returnverplichting vanuit een aanbestedingsbestek, dan kan Tobas Werken en Leren u ontlasten. Tobas Werken en Leren biedt kandidaten een leerwerkovereenkomst en plaatst hen bij u als opdrachtnemer. Wij zorgen voor de begeleiding van de kandidaat en zullen 1x per week op de werkplek langskomen om te bespreken hoe het gaat en waar nodig bij te sturen. Priv├ęproblemen van kandidaten pakken we buiten werktijd met hen op. Tevens verzorgt Tobas Werken en Leren de VCA-opleiding en de urenverantwoording over de social return inzet naar uw opdrachtgevers.

Wat kunt je verwachten als werknemer?

Tobas Werken en Leren neemt kandidaten in dienst en plaatst hen bij bedrijven. De kandidaten krijgen vanaf dag 1 salaris en kunnen op kosten van Tobas Werken en Leren een startkwalificatie halen als blijkt dat ze gemotiveerd en geschikt zijn voor het vak. Natuurlijk krijgen alle medewerkers een VCA-basisopleiding; een vereiste veiligheidsopleiding voor de bouw, wegenbouw en sloop. Dat zijn ook de sectoren waar Tobas Werken en Leren voornamelijk actief is. Is een leerwerktraject via Tobas Werken en leren iets voor jou, maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Contactformulier werken en leren