Werken en leren

Via Tobas Werken en Leren hebben sinds 2011 al veel mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt een baan gevonden. We plaatsen social returnkandidaten bij bedrijven, waar ze een BBL-opleiding niveau-2 kunnen volgen en zo hun startkwalificatie kunnen behalen. In de meeste gevallen blijven kandidaten na het behalen van het diploma in dienst bij het opleidingsbedrijf. Tobas Werken en Leren is voornamelijk actief in de bouw, wegenbouw en sloop.

Wat kan de werkgever verwachten?

Overheden en door de overheid gefinancierde instellingen nemen vaak een paragraaf social return op in het aanbestedingsbestek. Dit betekent dat de opdrachtgever een vooraf bepaald bedrag besteedt aan kandidaat werknemers met een afstand tot de arbeidsmarkt. Tobas Werken en Leren kan de werknemer ontlasten in de uitvoering van deze social returnverplichting.

We bieden kandidaten een leerwerkovereenkomst en plaatsen ze bij een opdrachtnemer. Tobas Werken en Leren zorgt voor begeleiding en komt één keer per week op de werkplek langs om de voortgang te bespreken en waar nodig bij te sturen. We verzorgen ook de VCA-opleiding en urenverantwoording.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak gerust een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Wat kan de kandidaat verwachten?

Tobas Werken en leren neemt kandidaten in dienst en plaatst hen bij een bedrijf dat aansluit op hun wensen. Vanaf dag één krijgen ze salaris en als blijkt dat kandidaten gemotiveerd én geschikt zijn kunnen ze op kosten van Tobas Werken en Leren hun startkwalificatie behalen. Iedere deelnemer volgt sowieso een VCA-basisopleiding, een vereiste veiligheidsopleiding voor de (wegen)bouw en sloop.

Benieuwd naar de mogelijkheden? Maak dan een afspraak voor een kennismakingsgesprek.

Meer informatie of aan de slag met werken en leren?

Contact opnemen