Tobas jeugdhulp

Bij Tobas Jeugdhulp draait alles om jeugdigen. We begeleiden jeugdigen met een lastige thuissituatie vanaf middelbare schoolleeftijd tot het moment dat ze écht op eigen benen kunnen staan. We bieden verblijf aan jeugdigen in de vorm van leefgroepen en kamertraining. Hier vinden jeugdigen een (tijdelijk) vervangend thuis. Bij kamertraining wonen de jongeren zelfstandig en is er enkele uren per dag begeleiding. Bovendien is er een 24-uurs bereikbaarheid. Naast dat we individuele jeugdigen begeleiden staan we ook klaar voor gezinnen om te voorkomen dat kinderen door de situatie niet meer thuis kunnen wonen.

Hoe kan een traject eruitzien?

Veiligheid voor de jeugdigen en hun omgeving staat hoog in ons vaandel. Daarom kijken we per situatie welke aanpak geschikt is. In eerste instantie wonen de jeugdigen in een leefgroep, waarna ze doorstromen naar de kamertraining. Als ze klaar zijn om op eigen benen te staan, helpt Tobas Jeugdhulp bij het vinden van een zelfstandige woonruimte en de inrichting hiervan. In de zes maanden die volgen blijft Tobas betrokken om zorg te dragen voor een goede start.

Om de veiligheid binnen onze leefgroepen en organisatie te garanderen, kunnen jeugdigen die wegens persoonlijke problematiek mogelijk anderen en zichzelf in gevaar brengen, niet in onze huizen worden geplaatst.

 

Sinds december 2022 in Somnium onderdeel van Tobas Jeugdhulp!

Vanaf dat moment bieden wij naast verblijf ook ambulante begeleiding aan. We zijn achter de schermen nog druk bezig om alles systemen samen te voegen. Voor meer informatie over de soorten ambulante zorg die wij bieden verwijzen wij u voor nu nog even naar de website van Somnium.

Begeleiding

De werkwijze van Tobas Jeugdhulp kenmerkt zich door oprechte én persoonlijke betrokkenheid, het creëren van kansen en klaarstaan op momenten dat dat nodig is. Door met een andere invalshoek naar zaken te kijken, doorbreken we het vaste gedragspatroon en laten we jeugdigen het beste uit zichzelf halen. Dit leerproces wordt in gang gezet door gedrag te spiegelen, waarbij drie aandachtsvelden centraal staan: competentie, relatie en autonomie. We streven ernaar dat jeugdigen goed functioneren en hier voldoening uit halen, zich prettig voelen in hun omgeving en daar verantwoordelijkheid voor dragen.

Soms zijn deze doelstellingen niet haalbaar in de situatie waarin jeugdigen verkeren. Tobas Jeugdhulp begeleidt deze personen in het maken van keuzes die kunnen leiden tot nieuwe mogelijkheden, zodat ook zij met een voldaan gevoel hun capaciteiten optimaal benutten in een prettige omgeving. We bieden ook hulp aan mensen die mee willen doen in de maatschappij. Tijdens dit traject houden we uitdrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en streven we ernaar om de belemmerende factoren weg te nemen. Succeservaringen zijn belangrijk en geven vertrouwen in de toekomst.

Informatie

Voor jeugdigen

Een veilig thuis is niet alleen een plek waar je kunt slapen. Onze huizen vormen een plek waar iemand zich veilig én thuis voelt. Daar wil Tobas Jeugdhulp voor zorgen. We accepteren iedereen zoals hij of zij is, maar er gelden ook regels. Zo houden jeugdigen hun eigen kamer schoon, wassen ze (zodra ze naar de middelbare school gaan) zelf hun kleding en heeft iedereen corveetaken. Uiteraard worden zij daarin begeleidt. Bovendien mogen jeugdigen bezoek ontvangen en kunnen vrienden en familie gerust een keer mee-eten.

Iedere jeugdige krijgt een mentor toegewezen die een persoonlijk zorgplan opstelt. Hierin worden alle doelen vastgelegd rondom de ontwikkeling. Samen wordt er gekeken naar stappen die nodig zijn om te groeien naar zelfstandigheid. Door de persoonlijke betrokkenheid is het ook mogelijk om alles met de mentor te bespreken. Nadat een jeugdige uitstroomt naar een zelfstandige woonruimte, blijft de mentor nog zes maanden betrokken om een goede start te garanderen.

Voor professionals

Bij Tobas Jeugdhulp bieden wij verblijf aan jeugdigen in de vorm van leefgroepen en kamertraining. Onze locaties zijn gevestigd in Brunssum, Geleen, Heerlen, Kerkrade en Landgraaf.

Alles draait bij ons om de jeugdigen. Zij zijn de moeite waard en mogen gezien worden. Ieder kind is anders en voor ieder individu zoeken we een passende oplossing. Wij begeleiden jeugdigen vanaf basisschoolleeftijd tot zelfstandigheid, als het niet mogelijk is dat zij eerder terugkeren naar hun thuissituatie. Als ze vanuit Tobas uitstromen naar zelfstandigheid laten we de jeugdige pas los als
hij/zij er ook echt klaar voor is. Tobas Jeugdhulp biedt individuele begeleiding aan jeugdigen die uitstromen naar zelfstandigheid, maar ook aan gezinnen om te voorkomen dat jeugdigen niet meer thuis kunnen wonen.

Bekijk vacatures

Voor ouders/opvoeders

Opgroeien en opvoeden gaat niet altijd vanzelf. Ouders willen sommige problemen zelf oplossen, maar hulp van buitenaf is soms gewenst. Tobas neemt de rol van ouder niet over. Wij bieden een veilige plek waar kinderen kunnen werken aan hun toekomst.

Voor verwijzers

Alle kinderen verdienen een omgeving waar ze veilig en gezond kunnen opgroeien. Ouders en verzorgers spelen daarbij een belangrijke rol. Tobas Jeugdhulp biedt een vervangend thuis en werkt aan relatieherstel tussen jeugdigen en hun ouders. Dit doen wij op basis van een indicatie vanuit de Jeugdwet. Na verblijf binnen Tobas is ambulante hulp mogelijk, ook door collega-organisaties. Dit is afhankelijk van de gemeente. Door nauw samen te werken met andere organisaties, investeren we in de toekomst van kinderen én het relatieherstel tussen ouders en kind.

Aanmelden

Privacy

Alle professionals bij Tobas Jeugdhulp zijn gebonden aan hun beroepsgeheim. We delen alleen informatie indien daar toestemming voor is verleend. Alleen bevoegde medewerkers hebben toegang tot privacygevoelige informatie. Echter, wanneer de veiligheid van kinderen in het geding is weegt veiligheid zwaarder dan privacy.

Meer informatie?

Contact opnemen