Tobas Jeugdhulp heeft op verschillende locaties een Tobas JongerenThuis. Deze zijn te vinden in:

  • Kerkrade JongerenThuis voor 8 jeugdigen vanaf basschoolleeftijd en kamertraining voor jongeren.
  • Brunssum JongerenThuis voor 9 jeugdigen vanaf basisschoolleeftijd.
  • Landgraaf JongerenThuis voor 14 jeugdigen vanaf middelbare schoolleeftijd en kamertraining voor 8 jongeren onder hetzelfde dak.
  • Heerlen JongerenThuis voor 8 jeugdigen vanaf basisschoolleeftijd.
  • Geleen JongerenThuis voor 8 jeugdigen vanaf basisschoolleeftijd en kamertraining voor 4 jongeren onder hetzelfde dak. N.B.: De locatie Geleen opent eind 2020.

Wij streven ernaar om een warm thuis te creëren voor onze jongeren. Zo besteden wij veel aandacht aan de gezamenlijke woonkamer, de keuken, de tuin en natuurlijk de eigen kamers van de jeugdigen. De sfeer in huis is voor Tobas Jeugdhulp belangrijk om onze jongeren een thuisgevoel te geven.

Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Sinds 1 mei 2020 heeft Tobas Jeugdhulp het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verkregen. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om de meldcode binnen onze organisatie te borgen, te werken met een goed protocol en een aandachtsfunctionaris. Het protocol is bedoeld om onze medewerkers snel duidelijkheid te geven over de te nemen stappen binnen de meldcode. Meer informatie hierover vindt u bij de LVAK.

Het JongerenThuis Brunssum

Het JongerenThuis Heerlen

Het JongerenThuis Kerkrade

Het JongerenThuis Landgraaf

Het JongerenThuis Geleen

Contactformulier