Onze locaties

Tobas Jeugdhulp heeft op verschillende locaties een JongerenThuis. Onze huizen zijn te vinden in Kerkrade, Brunssum, Landgraaf en Heerlen. Op alle locaties wonen jongeren in leefhuizen. Alleen in Landgraaf en in een apart huis in Kerkrade zitten onze jongeren op kamertraining. In totaal bieden wij plek aan 39 jongeren in de leefgroepen en 14 jongeren op kamertraining. Wij streven ernaar om een warm thuis te creëren voor onze jongeren. Zo besteden wij veel aandacht aan de gezamenlijke woonkamer, de keuken, de tuin en natuurlijk de eigen kamers van de jongeren. De sfeer in huis is voor Tobas Jeugdhulp belangrijk om onze jongeren een thuisgevoel te geven.

Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

Sinds 1 mei 2020 heeft Tobas Jeugdhulp het Keurmerk Meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling verkregen. Hiermee voldoen wij aan de wettelijke verplichting om de meldcode binnen onze organisatie te borgen, te werken met een goed protocol en een aandachtsfunctionaris. Het protocol is bedoeld om onze medewerkers snel duidelijkheid te geven over de te nemen stappen binnen de meldcode. Meer informatie hierover vindt u bij de LVAK.

Het JongerenThuis Brunssum

Het JongerenThuis Heerlen

Het JongerenThuis Kerkrade

Het JongerenThuis Landgraaf

Contactformulier


Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.