Aanmelden jeugdhulp

Beste verwijzer,

In kader van de nieuwe intakeprocedure hanteren wij het ITW Aanmeldformulier en toestemmingsverklaring samenwerkingsverband. Indien u wenst aan te melden bij een van de samenwerkingspartners van HOOM kunt u beide formulieren volledig invullen en retour sturen aan [email protected].

Alleen volledig ingevulde formulieren incl. aanvullende noodzakelijke verslaglegging worden in behandeling genomen.

Download 'ITW Aanmeldformulier'Download 'Toestemmingsverklaring samenwerkingsverband'

De samenwerkende partijen in het HOOM samenwerkingsverband zijn:

De intakes zullen vooral op donderdagmiddag besproken worden.