Mediation

Als partijen een conflict hebben en er samen niet uit komen, kunnen zij de hulp inroepen van een mediator. De mediator gaat niet vertellen wie er gelijk heeft, maar juist partijen ertoe bewegen naar elkaar te luisteren en elkaar te begrijpen. Als de oorzaak van het conflict duidelijk is, worden ieders belangen in beeld gebracht, waarna er samen gezocht wordt naar mogelijke oplossingen.

Bij mediation is er dus geen sprake van een winnaar en een verliezer, maar wordt gezocht naar een oplossing waar beide partijen tevreden mee zijn. Dat vraagt natuurlijk wel dat mensen de bereidheid moeten hebben om er samen uit te komen en ook bereid zijn een beetje water bij de wijn te doen.

Als partijen tot overeenstemming zijn gekomen worden de gemaakte afspraken door de mediator vastgelegd in een officieel document.

De belangrijkste pijlers onder mediation zijn de geheimhoudingsplicht en de vrijwilligheid. Niemand kan tot mediation gedwongen worden en wat aan de mediationtafel besproken wordt blijft geheim.

De kosten voor een mediationtraject zijn € 130,- per uur, exclusief btw. Echter indien partijen recht hebben op een ‘toevoeging’ van de Raad voor Rechtsbijstand, betalen zij slechts een eigen bijdrage. De eigen bijdrage is dan afhankelijk van de hoogte van het inkomen € 0, € 53, of € 105.

Mocht u op basis van uw inkomen een toevoeging krijgen van de Raad voor Rechtsbijstand dan geldt die niet alleen voor het mediation traject maar ook voor het indienen van het echtsscheidingsverzoek bij de rechtbank. Tobas Mediation werkt samen met het advocatenkantoor Birgit Lynen in Kerkrade. Dit betekent dat het echtscheidingsconvenant door Tobas Mediation wordt aangeleverd en vervolgens door dit advocatenkantoor wordt ingediend bij de rechtbank. U krijgt geen rekening van de advocaat die het echtscheidingsverzoek indient. De griffiekosten zullen wel in rekening worden gebracht. Deze zijn € 39 per persoon indien een toevoeging is verstrekt.