Verblijf

 

Tobas Jeugdhulp biedt op verschiilende locaties in Parkstad verblijf aan jongeren vanaf 14 jaar met een indicatie J&O vanuit de Jeugdwet.  Uitgangspunt voor verblijf is dat jongeren zich echt thuis moeten voelen. Dat betekent dat zij wonen in mooie panden, waar alles strak in de lak zit en de eigen kamer aangekleed is met spulletjes die de jongeren zelf uitgezocht hebben. Met de jongeren die samen in een woning verblijven vindt regelmatig bewonersoverleg plaats. 

Iedere jongere heeft een eigen trajectplan waarin de persoonlijke doelen zijn vastgelegd. Dit trajectplan wordt iedere 3 maanden besproken en waar nodig bijgesteld. Jongeren worden gestimuleerd om lid te worden van een vereniging en sportief bezig te zijn. In ieder JongerenThuis zijn pasjes voor een fitnesscentrum beschikbaar. Ook wordt er huiswerkbegeleiding geboden aan jongeren die daar behoefte aan hebben.

Er wordt samen met de jongeren gekookt en gezamenlijk gegeten. Er wordt zoveel mogelijk rekening gehouden met individuele wensen van de jongeren, maar daar zijn natuurlijk grenzen aan. In de voorzieningen voor kamertraining koken de jongeren in het weekend zelf.

Van de jongeren wordt verwacht dat zij hun eigen kamer schoonhouden en zelf hun kleding wassen. De badhanddoeken en het beddengoed worden gewassen. Alle gemeenschappenlijke ruimtes en de sanitaire voorzieningen worden schoongehouden door een huishoudelijke hulp.

Jongeren kunnen binnen Tobas jeugdhulp gefaseerd doorgroeien naar volledige zelfstandigheid. In eerste instantie wonen zij in een woongroep en daarna kunnen zij doorstromen naar de kamertraining. Als een jongere klaar is om op eigen benen te staan, wordt hij of zij geholpen bij het vinden van een zelfstandige woonruimte en worden ze op weg geholpen met de inrichting van de woonruimte. Aansluitend aan de periode verblijf wordt een beschikking individuele begeleiding aangevraagd voor de duur van een half jaar.