De ambulante begeleiding van Tobas Jeugdhulp richt zich vooral op de jongeren die in het JongerenThuis gaan verblijven of hebben verbleven.

Voor jongeren die in het JongerenThuis gaan verblijven kunnen we met ambulante begeleiding de periode tot de daadwerkelijke verhuizing overbruggen en samen met de jongeren al zaken oppakken die niet kunnen wachten.

Jongeren die na een periode van verblijf zelfstandig gaan wonen krijgen nog een half jaar ambulante begeleiding om er zorg voor te dragen dat ze een goede start maken. De begeleiding vindt plaats door de mentor waarmee ze in het JongenThuis al een band hadden opgebouwd.