Jeugdhulp 

Tobas Jeugdhulp biedt jeugdhulp aan jongeren vanaf 14 jaar. Wij bieden verblijf en ambulante begeleiding op basis van een indicatie J&O vanuit de Jeugdwet. Het team van Tobas Jeugdhulp doet er alles aan om maatwerk te leveren en aan te sluiten bij de hulpvragen van de jongeren.
Dit alles vanuit oprechte betrokkenheid en volledige acceptatie van de jongere als persoon; jij bent de moeite waard en mag er zijn.  

Samen met de jongeren wordt een plan van aanpak gemaakt en worden jongeren begeleid om hun persoonlijk doelen te bereiken die vastgelegd zijn in hun trajectplan.  Als persoon wordt de jongere volledig geaccpeteerd, maar zij worden natuurlijk wel aangesproken op gedragingen die het behalen van de persoonlijke doelen in de weg staan.

Veiligheid voor de jongere en zijn of haar omgeving staat hoog in ons vaandel. Jongeren die vanwege persoonlijke problematiek de veiligheid voor henzelf of de andere jongeren in gevaar brengen kunnen niet geplaatst worden in een Tobas JongerenThuis.

Kiwa-ISO-9001-logo-NL.jpg

Vanaf 18 december 2017 voldoen wij aan de ISO-9001:2015 certificering. Kiwa heeft vastgesteld dat het door Tobas Jeugdhulp BV gehanteerde kwaliteitssysteem en de toepassing daarvan voldoen aan NEN-EN-ISO 9001:2015 voor het toepassingsgebied: Het bieden van individuele begeleiding en verblijf aan jongeren.

Nadere informatie over het toepassingsgebied van dit certificaat en de van toepassing zijnde eisen uit de ISO 9001:2015 kunt u opvragen bij de gecertificeerde onderneming.

 

 

 

 

 

  Logo-AKJ.jpgVertrouwenspersonen in de jeugdhulp

Alle (pleeg)kinderen, (pleeg- of groot)ouders én verzorgers die te maken hebben met de jeugdhulp, hebben recht op een onafhankelijke vertrouwenspersoon. Daarvoor kunnen zij terecht bij het AKJ - vertrouwenspersonen in de jeugdhulp. Ondersteuning door de vertrouwenspersoon van het AKJ is gratis. Het AKJ is een zelfstandige stichting, onze vertrouwenspersonen zijn niet in dienst van Tobas Jeugdhulp.

Wat kan de vertrouwenspersoon voor jou doen?                               
Het kan gebeuren dat je ontevreden bent over de hulp die je krijgt. Als je er niet uit komt met de hulpverlener van Tobas Jeugdhulp, neem dan contact op met een vertrouwenspersoon van het AKJ. Allereerst luisteren we naar jouw verhaal. Soms helpt dat al. In ieder geval zal de vertrouwenspersoon je verhaal altijd serieus nemen. Zij of hij informeert je over je rechten en geeft advies. Ook kan de vertrouwenspersoon je ondersteunen bij het opstellen van een klachtbrief en bij een gesprek.

Zo bereik je het AKJ

  • Bel naar 088 – 555 1000
  • Mail naar info@akj.nl
  • Chat met een vertrouwenspersoon via de website www.akj.nl. De chat is open van maandag t/m donderdag van 16.00-20.00 uur en op vrijdag van 15.00-17.00 uur.

Procedure klachten clienten

Rapport Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd - januari 2018