Scholing en training

Onze trainingen richten zich op het vergroten van sociale- en communicatieve competenties in de brede zin van het woord. Het kan dus gaan om een sociale vaardigheidstraining voor jongeren, het leren omgaan met ‘lastige klanten’, het vergroten van leiderschapsvaardigheden of het omgaan met zorgleerlingen in de klas. Nadat met de opdrachtgever overeengekomen is wat het beoogde resultaat van een training of opleiding moet zijn, zullen wij uitgaande van de beginsituatie van de cursisten een maatwerktraject bieden dat aansluit bij de specifieke scholingsbehoeften. Wij hebben ook ervaring in het trainen en opleiden van mensen met een scholingsachtergrond speciaal onderwijs.

Coaching en sociale ondersteuning

Voor verschillende bedrijven verzorgt Tobas Dienstverlening coachingstrajecten voor individuele werknemers, maar ook wordt ondersteuning geboden bij het oplossen van sociale problemen. Het is mogelijk om Tobas Dienstverlening het bedrijfsmaatschappelijk werk in te laten vullen, op vast tijdstippen of op afroep.