Begeleiding

Om mensen het beste uit zichzelf te laten halen is het vaak nodig om vaste gedragspatronen te doorbreken, om ook eens vanuit een andere invalshoek naar zaken te kijken. Wij kunnen door onze aanpak van spiegelen van gedragspatronen dit leerproces in gang zetten en begeleiden. Drie aandachtvelden staan daarbij centaal; competentie, relatie en autonomie. Wij begeleiden mensen om hun competenties maximaal te benutten, de relatie met de omgeving te optimaliseren, eigen keuzes te maken en daar ook de verantwoordelijkheid voor te nemen. Doelstelling daarbij is dat mensen goed functioneren, daar voldoening uithalen, zich prettig voelen in hun omgeving en daar mede verantwoordelijkheid voor dragen. Als deze doelstelling niet realiseerbaar is in de huidige context begeleiden we mensen in het maken van keuzes die mogelijk leiden tot het inslaan van nieuwe wegen, met meer mogelijkheden voor hen om met voldoening hun capaciteiten optimaal te benutten in een prettige omgeving.

Tobas begeleidt ook mensen in een traject dat moet leiden tot volledig participatie in de maatschappij. Wij houden uitdrukkelijk rekening met de persoonlijke omstandigheden en zullen samen proberen om de belemmerende factoren weg te nemen die een succesvol traject verstoren. Voor mensen in een schijnbaar uitzichtloze situatie is het belangrijk dat zij succeservaringen op doen en in kleine stappen weer vertrouwen krijgen in de toekomst en in hun eigen vermogen om die toekomst in te vullen. Onze werkwijze kenmerk zich door een oprechte betrokkenheid bij de persoon, het creëren van kansen en vooral er zijn op de momenten dat het nodig is; niet alleen bij de stappen vooruit, maar ook als het even tegenzit.