De mens maakt het verschil

De mens maakt het verschil, dat is de overtuiging van Tobas Dienstverlening. Daarom zetten wij bij alle diensten die we verlenen de mens centraal.
Wij gaan daarbij uit van de persoonlijke behoefte aan autonomie, relatie en competentie. Als aan deze behoeften is voldaan zullen mensen beter in staat zijn om samen te werken met anderen in een prettige sfeer, waarin ruimte is voor eigen verantwoor-delijkheid en waarin gebruik wordt gemaakt van elkaars talenten.

Neem vrijblijvend contact met ons op